مسئولین کنگره
 
بیانات رهبری
پیام رئیس کنگره
پیام دبیر علمی کنگره
پیام دبیر اجرایی کنگره


.: اخبار


بيانيه پاياني اولين کنگره بين المللي طب مکمل و جايگزين

اکنون که به فضل الهي، اولين کنگره بين المللي طب مکمل و جايگزين با هماهنگي و همکاري گسترده مجامع علمي مربوطه و با حمايت معاونت طب سنتي وزارت بهداشت، توسط دانشگاه علوم پزشکي مشهد برگزار و به انتهاء رسيده است، جهت بهره‌برداري لازم و گسترش علمي روش‌هاي مختلف اين ظرفيت باليني – پيشگيري و پاسخ به نيازهاي گسترده و روزافزون مردم عزيز کشورمان که همسو با نياز جهاني است، خود را متعهد به پيگيري و اجراي مفاد ذيل دانسته و آن را بعنوان بيانيه پاياني کنگره اعلام مي‌نماييم .

ادامه مطلب1394/07/17

برنامه علمی اولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزینه

اطلاعیه شماره 4 : جهت مشاهده برنامه ادامه مطلب را مشاهده فرمایید.

ادامه مطلب1394/07/12

برنامه زمان‌بندي ارائـه سخنرانـي‌هـا

اطلاعیه شماره 2: اعلام زمـان و تـاریخ ارائه مقـالاتی که از سـوی کمیتـه داوران بصورت سخنـرانی پذیرفته شده اند.


ادامه مطلب1394/06/24

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر