مسئولین کنگره
 
بیانات رهبری
پیام رئیس کنگره
پیام دبیر علمی کنگره
پیام دبیر اجرایی کنگره


.: اخبار

زمـان و تـاریخ نصب پوستـرها

اطلاعیه شماره 3: کلیه عزیزانی که مقاله ایشان به صورت پوستر پذیرفته شده است ،مطابق با لیست پیوست باید پوستر خود را تهیه و جهت نصب در مورخه مشخص شده به همراه داشته باشند.

ادامه مطلب1394/06/24

نتایج داوری مقالات اعلام گردید .

اطلاعیه شماره 1: دست اندرکاران کنگره و به خصوص کمیته علمی و داوری، مراتب سپاس و قدرشناسی خود را از جدیت و اهتمام همه ی بزرگوارانی که با صرف وقت گرانبهای خویش، ما را از موهبت چکیده ی کارهای تحقیقاتی خود بهره مند نمودند، ابراز داشته و امیدواریم که در آینده نیز از برکت این همکاری، همدلی و هم زبانی برخوردار گردیم.

ادامه مطلب1394/06/03

نیمه دوم مرداد زمان اعلام نتایج داوری مقالات

به اطلاع کلیه شرکت کنندگان محترم در اولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزین می رساند مقالات ارسالي شما هم اکنون توسط کمیته داوران کنگره در دست بررسی می باشد .

ادامه مطلب1394/05/12

خبـر مـهم: تمدید مهلت ارسـال چکیـده مقـاله (مرحـلۀ آخـر)

نظر به درخواست های مکرر متقاضیان و با توجه به دریافت بیش از 790 مقاله، کمیتۀ علمی کنگره با درخواست تمدید مهلت ارسال مقالات، تا پنجم مرداد ماه موافقت نمودند.
لازم به ذکر است این تاریخ قابل تمدید نمی باشد.


ادامه مطلب1394/04/31

صفحه اولصفحه قبل123صفحه بعدصفحه آخر