مسئولین کنگره
 
بیانات رهبری
پیام رئیس کنگره
پیام دبیر علمی کنگره
پیام دبیر اجرایی کنگره


.: اخبار

تمدید مهلت ارسال مقالات

نظر به استقبال اساتید، دانشجویان و محققان کشور جهت شرکت در اولین «کنگـره بین المللـی طب مکمـل و جـایگزین » و با عنایت به درخواست‌های مکرر متقاضیان محترم، مهلت ثبت‌نام و ارسال مقالات، تمدید شد. براین اساس مهلت ارسال مقالات تا پایان تیرماه 1394 تمدید گردید.......

ادامه مطلب1394/03/03

صفحه اولصفحه قبل234صفحه بعدصفحه آخر