مسئولین کنگره
 
بیانات رهبری
پیام رئیس کنگره
پیام دبیر علمی کنگره
پیام دبیر اجرایی کنگره


.: اخبار

بيانيه پاياني اولين کنگره بين المللي طب مکمل و جايگزين

اکنون که به فضل الهي، اولين کنگره بين المللي طب مکمل و جايگزين با هماهنگي و همکاري گسترده مجامع علمي مربوطه و با حمايت معاونت طب سنتي وزارت بهداشت، توسط دانشگاه علوم پزشکي مشهد برگزار و به انتهاء رسيده است، جهت بهره‌برداري لازم و گسترش علمي روش‌هاي مختلف اين ظرفيت باليني – پيشگيري و پاسخ به نيازهاي گسترده و روزافزون مردم عزيز کشورمان که همسو با نياز جهاني است، خود را متعهد به پيگيري و اجراي مفاد ذيل دانسته و آن را بعنوان بيانيه پاياني کنگره اعلام مي‌نماييم .

بيانيه پاياني اولين کنگره بين المللي طب مکمل و جايگزين

15 تا 17 مهرماه 1394 مشهد مقدس

 

اکنون که به فضل الهي، اولين کنگره بين المللي طب مکمل و جايگزين با هماهنگي و همکاري گسترده دانشگاههاي علوم پزشکي ، مجامع علمي مربوطه و با حمايت معاونت طب سنتي وزارت بهداشت، توسط دانشگاه علوم پزشکي مشهد برگزار و به انتهاء رسيده است، جهت بهره‌برداري لازم و گسترش علمي روش‌هاي مختلف اين ظرفيت باليني پيشگيري و پاسخ به نيازهاي گسترده و روزافزون مردم عزيز کشورمان که همسو با نياز جهاني است، خود را متعهد به پيگيري و اجراي مفاد ذيل دانسته و آن را بعنوان بيانيه پاياني کنگره اعلام مي‌نماييم .

1 -  انتخاب حق مسلم تمام آحاد ملت است و بر اين اساس،  در انتخاب روش‌هاي مناسب پيشگيري و درمان نيز مبتني بر يک انتخاب آگاهانه بايد به آن احترام گذارد.

2 طب سنتي ايران افتخار کشور و احياء و گسترش آن بر پايه انطباق مستندات علمي وظيفه اصلي تمام کنشگران علمي و اجتماعي ميهن است .

3 ظرفيت علمي و روش‌هاي درماني شاخه‌هاي مختلف طب مکمل بايد شناسايي و مسير رشد و آموزش علمي و آکادميک آنها بايد هموار گردد.

4 نياز مردم بر پايه فرهنگ و اعتقادات آنها شکل گرفته است، هدايت صحيح و علمي، منعبث از اصول صحيح  آموزش و ارتقاء سلامت بايد از اهداف اصلي دانشگاهها در بخش طب سنتي و مکمل باشد.

5 استفاده از ظرفيت‌هاي استاندارد و مبتني بر شواهد طب سنتي و مکمل در اجزاء مراقبتهاي اوليه سلامت يا PHC بايد مد نظر قرار گيرد.

6 وجود واحدهاي ارائه دهنده محصولات گياهي فرصتي گرانبها  در هماهنگي‌هاي برون بخشي نظام سلامت کشور است، براي حفظ و صيانت از حقوق مردم، استانداردسازي، همکاري و هماهنگي در تمام عرصه‌ها از توليد تا ارائه و مصرف بايد در قالب بسته‌هاي مدون علمي تعريف و اعمال گردد.

7 -  استفاده از ظرفيت رسانه ملي در تنوير افکار عمومي و هدايت بخشي صحيح و به دور از تعصبات و تعلقات گروهي بايد با تعامل سازنده سياستگزاران وزارت بهداشت و  رسانه ملي جامعيت بيشتري يابد.

 8 -  اين کنگره نمايش زيبايي از تلفيق نظرات دست اندرکاران طب سنتي و رشته‌هاي مرتبط از جمله تاريخ و متون پزشکي با  طب مکمل را عرضه نموده است، جا دارد با توجه به استقبال بي نظير علاقمندان اين رشته ها  از اين همايش و حضور پررنگ آنان تا ساعات پاياني کنگره،  همايش مذکور همه ساله  با پيگيري و جمع بندي نتايج کنگره قبلي توسط دانشگاه علوم پزشکي مشهد منعقد گردد. بازگشت1394/07/17
نظرات کاربران
تاييديه : تشخيص عامل غير انساني    
توجه : نظر شما پس از تایید مدیر سایت در سایت نمایش داده می شود !