مسئولین کنگره
 
بیانات رهبری
پیام رئیس کنگره
پیام دبیر علمی کنگره
پیام دبیر اجرایی کنگره


صفحه اصلی > پیام دبیر اجرایی کنگره
.: پیام دبیر اجرایی کنگره

دبیر اجرایی کنگره :

بر اساس تعریف The Consortium of Academic Health Centers for Integrative Medicine (CAHCIM) طبی است که بر اهمیت رابطه بین پزشک و بیمار تاکید مجدد می کند، بر تمامیت فرد تمرکز می کند ( Bio psycho socio spiritual  dimensions )، مبتنی بر شواهد است و از تمام رویکردهای درمانی مناسب، متخصصین سلامت و تمام رشته های مرتبط برای دستیابی به بهترین حالت سلامتی استفاده می کند.

همیشه صحبت درباره طب سنتی، مکمل و جایگزین طیف وسیعی از واکنش ها را بر می انگیزد :از یک گرایش افراطی و انتقاد ناپذیر تا یک انکار بی دلیل و ناآگاهانه. با این وجود طب سنتی در کشورهای در حال توسعه و همزمان، استفاده از طب مکمل و جایگزین در کشورهای  توسعه یافته به صورت روز افزونی در حال گسترش است. در بسیاری از نقاط دنیا سیاستگذاران، مسؤولین بهداشت و مردم با سؤالات گوناگونی درباره ایمنی، کارآیی، کیفیت، قابلیت دسترسی خدمات طب سنتی روبرو هستند . نحوه حفظ و صیانت و گسترش استفاده از این استراتژی در ابتدا توسط اداره مرکزی سازمان جهانی بهداشت و دفتر منطقه ای مسؤل بررسی داروهای ضروری و سیاست های درمانی و با مشورت دفتر برنامه ریزی و همکاران بخش توسعه تهیه شد و سرانجام با مشورت نمایندگان کشورهای عضو، مرکز گسترش سازمان ملل، سازمان های غیردولتی و دیگر سازمان های بین المللی، کارشناسی در سازمان جهانی بهداشت نهایی شده است. نتیجه بدست آمده حاصل یک تلاش جهانی، کشوری، منطقه ای و بین منطقه ای می باشد و بر پایه بررسی هایی که سازمان جهانی بهداشت در زمینه تدوین روش های تحقیق و ارزیابی طب سنتی بعمل می آورد شکل گرفته و مورد توجه و بازبینی کارشناسان طب سنتی و اداره های مرکزی و منطقه ای سازمان جهانی بهداشت بوده است. روش های طب سنتی و مکمل در فرهنگ های مختلف و در مناطق گوناگونی شکل گرفته است. بهمین دلیل استانداردها و روش های ارزیابی آن چه به صورت ملی و چه بین المللی- توسعه کافی نداشته است. در بيشتر كشورهاي توسعه يافته نيز طب سنتي و مكمل توسط تعداد فراواني از افراد اين جوامع پذيرفته شده است؛ به طوري كه 48 درصد مردم استراليا، 70 درصد جمعيت كانادا، 42 درصد مردم آمريكا، 38 درصد بلژيكي ها و 75 درصد مردم فرانسه، حداقل يك مرتبه در سال از خدمات طب مكمل بهره مي برند.

ارزیابی محصولات طب سنتی و مکمل نیز با مشکل روبرو است. خصوصا در مورد داروهای گیاهی که عوامل مختلفی بر اثربخشی و کیفیت آنها تأثیر می گذارد. ناکافی بودن تحقیقات در مورد طب سنتی و مکمل، موجب فقر اطلاعات و عدم توسعه روش های تحقیق گردیده است. همین مسأله نیز توسعه ضوابط و قانونمند کردن طب سنتی مکمل را با کندی مواجهه کرده است. سیستم های نظارت ملی برای ارزیابی عوارض جانبی نیز به ندرت وجود دارند. بنابراین بسیاری از درمان های سنتی و مکمل دارای تأثیر احتمالی روز به روز بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند در حالیکه بسیاری از آنها آزمایش نشده اند و کاربردهای آنها ارزیابی نگردیده است. نتیجه کلی آنکه اطلاعات در مورد عوارض جانبی احتمالی آنها محدود می باشد . در يک مطالعه در اصفهان در سال1379 نشان داده شده كه در طي 5 سال گذشته 5/62 درصد از افراد حداقل يك بار از روش هاي طب جايگزين استفاده كرده اند و استفاده از گياهان دارويي، دعا درمانی، حجامت و طب سوزنی با 6/76، 1/10،  5/9 و 5/5 درصد به ترتیب بيش تر از روش هاي ديگر مورد توجه بوده است. در ايران فروش داروهاي گياهي در سال 1376 حدود 7 میلیارد ریال بوده که در سال 1380 به 37 میلیارد ریال رسیده است و در سال 81 به حدود 80 میلیارد ریال رسيده است.

طب سنتي ايران به طور كلي ريشه در دارالحكمه ها و حوزه هاي علميه دارد. بسياري از علما و انديشمندان همراه با تحصيل علوم مختلف، علم نافع  طب را نيز طبق فرمايش رسول اكرم (ص) كه «خیرکم انفعکم للناس» براي حفظ سلامتي خود و مردم  مي آموختند و در انتشار آن به طالبان علم مي كوشيدند و ثواب معنوي آن را توشه راه آخرت مي دانستند .در طب سنتی ایران داروها تنوع بسیار زیاد داشته، معمولا برای یک بیماری، داروهای متعددی وجود دارد: «ما خلق ا... من داء الا خلق له سبعین دواء»، و این منشأ در رحمت الهی دارد تا بندگان برای دسترسی به دارو که یک نیاز اصیل است به سختی و زحمت نیفتند؛ «و آتاکم من کل ما سألتموه» و اگر یک دارو در سرزمینی يافت نشد و يا مريض از دارويي كراهت داشت بتواند از داروي در دسترس ديگر با كم ترين هزينه بهره گيرد، وهمچنين اگر طبيعت مريض به دارويي عادت نمود و تأثير دارو از دست رفت بتوان از داروي ديگري بهره برد.

 

دکتر علی خورسند

دبیر اجرایی کنگره