مسئولین کنگره
 
بیانات رهبری
پیام رئیس کنگره
پیام دبیر علمی کنگره
پیام دبیر اجرایی کنگره


صفحه اصلی > لینک های مفید
.: لینک های مفید

1-      دبیرخانه طب سنتی و مکمل سازمان جهانی بهداشت

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs134/en/

 2-      انجمن علمی طب سنتی ایران

    http://www.itma.ir/
 


 

3-      انجمن تحقيقات طب سنتي ايران  

              http://www.tim.ir