مسئولین کنگره
 
بیانات رهبری
پیام رئیس کنگره
پیام دبیر علمی کنگره
پیام دبیر اجرایی کنگره


صفحه اصلی > پیام دبیر علمی
.: پیام دبیر علمی

معرفـی کنگـره طـب مکمـل و جـایگزین در ایران

 

در بسیاری از مناطق جهان، سیاستگزاران و کارشناسان بخش سلامت درگیر مفاهیمی همچون بیخطری، تاثیر، کمیت، دسترسی، ماندگاری و قوانین طب سنتی (Traditional Medicine)  و مکمل (Complementary Medicine) می باشند.

طب سنتی و مکمل امروزه بصورت مطالبه ای از سوی مردم درآمده و از این طریق با فشار بر سیاستگزاران در تامین این خواسته، به صورت  گسترده ای در بسیاری از کشورها  استفاده میشود و در دیگر کشورها نیز در حال گسترش است.

طب رایج یا Conventional Medicine یا همان سیستم پزشکی که امروزه ارائه خدمات سلامت در دنیا را بعهده دارد، سیستمی از پزشکی است که تمام روشهای دارای شواهد مستند در درمان بیماریها را دربر میگیرد وطب غربی یا آلوپاتیک هم نامیده می شود.

طب سنتی (Traditional Medicine=TM) تاریخچه ای طولانی دارد و اجماعی از کل دانش، مهارت، و ممارستهایی بر پایه نظریه ها، عقاید و تجارب بومی در فرهنگهای مختلف می باشند، که  بر اساس  روشهایی  قابل یا غیر قابل اثبات برای حفظ سلامت، به همان طریق پیشگیری، تشخیص، بهبود، درمان ذهنی و فیزیکی به کار رفته و هر منطقه جغرافیایی خاص محل پیدایش آن مکتب طبی میباشد.

لذا برپایه همین گرایش مردمی و نیازهای جامعه پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد با عنایت به این مهم که تنها دانشگاه علوم پزشکی در کشور است که بجز گروه آموزشی طب سنتی ایرانی، گروه آموزشی طب مکمل و چینی را نیز دارد، برای تضارب آرا، بسیج پتانسیلهای آموزشی درمانی طب مکمل در کشور، جلب مشارکتها و حمایتهای اندیشمندان طبی کشور، مسیر حرکت به سوی تبلور علمی و عینی طب کل نگر یا Integrative Medicine که پیوند مبارک تلفیق این مکاتب طبی در ارتقا سلامت جامعه میباشد، این کنگره بین المللی را طراحی و به حول و قوه الهی و با مشارکت کلیه اندشمندان عرصه سلامت در مهر ماه سال جاری در شهر مشهد مقدس برگزار خواهد نمود.

طب مکمل یا Complementary Medicine اشاره به یک طیف گسترده ای ازفعالیتهای مراقبت سلامت دارند که بخشی از سنت یک کشور نبوده یا درآمیختگی غالبی در سیستم مراقبت سلامت آن کشور ندارند و مجموعه ای خارج از روشها و الگوهای طب رایج که شاکله اصلی نظامهای سلامت کشورها را تشکیل میدهند، مثل طب چینی، طب سوزنی، آیورودا، کایروپرکتیک، هومیوپاتی... میباشد. این مجموعه ها به صورت قابل جایگزینی با طب سنتی یک منطقه به کار می روند.

برگزار کنندگان این کنگره امیدوارند بتوانند با برگزاری این برنامه هر چه بیشتر جامعه پزشکی را با پتانسیلهای طب مکمل در کشور آشنا نموده و با استفاده از تجارب دیگر کشورها در کاربرد طب مکمل موجبات توسعه این طب را در مراکز علمی کشور فراهم نمایند، همچنین امیدوارند بتوانند از طریق برگزاری این کنگره موجبات آشنایی سیاستگزاران نظام سلامت کشور را با توانایی های نهان طب مکمل فراهم کرده و کمکی هر چند اندک در طراحی سیستمهای طب تلفیقی داشته باشند.

دکتر حمیدرضا بهرامی

دبیر علمی کنگره