مسئولین کنگره
 
بیانات رهبری
پیام رئیس کنگره
پیام دبیر علمی کنگره
پیام دبیر اجرایی کنگره


صفحه اصلی > تماس با ما
.: تماس با ما

تماس با ما

دبیرخانه : مشهد میدان امام رضا(ع)- بیمارستان امام رضا(ع)- کد پستی : 9137913316

تلفن:  38434263 051 

 

Cong-cam.mums.ac.ir

Cam.cong@mums.ac.ir