مسئولین کنگره
 
بیانات رهبری
پیام رئیس کنگره
پیام دبیر علمی کنگره
پیام دبیر اجرایی کنگره


صفحه اصلی > اعلام نتایج داوری مقالات
.: اعلام نتایج داوری مقالات

مقـالاتی که به صورت سخنـرانـی پذیرفتـه شده اند .

مقـالاتی که به صورت پـوستـر پذیرفتـه شده اند .

مقـالاتی که تنها در کتـابچه خلاصه مقالات  چـاپ خواهند شد.