مسئولین کنگره
 
بیانات رهبری
پیام رئیس کنگره
پیام دبیر علمی کنگره
پیام دبیر اجرایی کنگره


صفحه اصلی > زمان و تاریخ نصب پوستر
.: زمان و تاریخ نصب پوستر


لـیست زمـان و تـاریخ نصـب پوستـرها


قـابل توجه کلیـه عزيزاني که مقـاله‌ي آن‌ها بصورت پوستر پذيرفته شده است.

 

 

 

اطلاعیه شماره 3: در صورتیکه مقاله شما توسط کمیه داوران به صورت پوستر پذیرفته شده است باید مطابق با فرمتی که قبلا در سایت اعلام گردیده پوستر خود را تهیه و به هنگام حضور در کنگره مطابق با لیست ذیل جهت نصب در سالن پوستر به مسئول پوسترها  ( سرکار خانم فضلی ) تحویل دهید .
زمان نصب و تحویل پوستر ساعت 8 صبح بوده و در ساعت 12  هر روز پوسترها جمع می گردد .  در پایان هر روز پوستر های برترتوسط کمیته داوران انتخاب (در مجموع سه روز 10 پوستر برتر) گردیده و تقدیر خواهند گردید .

لیست ارائه پوستر در این پیوست بر اساس نام نویسنده مسئول می باشد. (در جداول اعلام نتايج داوري، ‌نام های  درج شده در ستون نويسنده مقاله مربوط به نام کاربری افراد است بگونه ای که در این ستون افرادی هستند که از طريق سامانه کنگره اقدام به ارسال مقاله نموده‌اند و چون مقاله با نام کاربري وي ارسال شده به صورت سيستميک،‌ نرم افزار اعلام نتیجه داوری مقاله را در مقابل آن نام کاربري ثبت نموده است. لذا موارد تکراری یک نویسنده تا حد زیادی ناشی از این امر میباشد.)