اولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزین

First International Complementary and Alternative Medicine

 
    01:45 - 1396/07/04  
 
ثبت نام کمیته علمی - داوران
زن           مرد  

0912******* :راهنما


بهداشت و پیشگیری
آموزش
درمان ( دارو، ماساژ درمانی ، موسیقی درمانی، سوزن، یوگا،... )
شواهد و مستندات
طب تلفیقی
فرهنگ و باورهای عمومی
مخاطرات، عوارض وخطاهای درمان

لینک فعالسازی به این آدرس ایمیل برای شما ارسال می شود ، حتما یک آدرس ایمیل معتبر را وارد نمایید .